Our Services

Coaching: excel at the WORK market

Coaching: Shkëlqe në tregun e PUNËS

Ne ju ndihmojmë të njihni vlerën tuaj të tanishme në treg, ju stërvitim në A.C.T të maksimizoni potencialin tuaj në vendin e punës dhe në balancën e jetë-punëTraining business LEADERS

Trajnim i Udhëheqësve të Biznesit

Ne bashkojmë profesionistë nga tregu qe ndajnë të njëjtat sfida, interesa dhe dëshira për të ndryshuar situatat e tyre në vendet e punës, në biznes ose në balancat e jetës duke shijuar sinergjitë e rrjeteve profesionale dhe kohën e argëtimit së bashku.

 HUMAN RESOURCES Training

Trajnime te BURIMEVE NJERËZORE

The group training online on all round Human Resources management, from “Hire - to-Fire” makes you the best professional eager to excel in the market place by managing the human assets, as an employee or employer.

 EMI-CC

EMI-CC

EMI – CC Coaching and Consulting is a company committed to enhancing the performance of individuals and teams in workplaces. To this role, we bring more than 20 years of training, consulting, HR, and management experience from a range of industries, organizations, and sectors. Our expertise, as a group, spans a variety of topics, with a particular focus on updating and enhancing the human asset as a person or in the business through strategic programs in business and HR and performance management initiatives.

Vizitoni kanalin tonë në You tube
Testimonials

Coaching me Eliden

Latest news