Shërbimet tona

 

Cila është lëvizja juaj e ardhshme e madhe per Karrieren tuaj?

Një ngritje ne pergjegjesi? Gjetja e një punë që ia vlen? Një ekip yjesh për të bashkëpunuar?

Unë e di se çfarë ndjen kur je si perpara një muri qelqi që ju ndalon ecjen.

E kam kaluar vete.

Unë jam këtu për t'ju ndihmuar të ndryshoni këtë situatë, thjesht merrni një veprim:

           join us 

in one of the programs:

number-1
gjate certifikimit

Trajnim Një me Një mbi Strategjinë e Punës

Ju e merrni ose në zyrat tona ose në internet:

 • 6 javë me një seancë 90-minutëshe të stërvitjes Nje me Nje
 • +3 javë me një, seance 90-minutëshe të konsultimit Nje me Nje
 • Ne vlerësojmë aftësitë, interesat dhe vlerat tuaja 
 • Ju zhvilloni Master Planin e Karrierës dhe ne ju ndihmojmë ta zbatoni atë në praktikë nëpërmjet VEPRO-A.C.T- tuajJoin Now
GREATEST
SUCCESS
Be the part of
Our Team
JOIN TODAY
close-link

DOWNLOAD INFORMATION

number-2
pa logo grup training

ACTs 7:7 Punë në Grup për Karrierën

Për profesionistët që gëzojnë aspiratat e punes ne grup: Edhe ecja Career Jump edhe Ndërtimi i nje rrjeti te :mrekullueshëmi per karrieren

 • shtatë muaj, çdo muaj: 1 "Seminar i te Shtunës së Suksesshme - "; ecje me këmbë, mësimdhënie, stërvitje, dhe ... të krijojmë network ndërsa bëjmë sport apo art. Sesioni në grup, punë dyshe mes kolegësh ndersa arrime muaj pas muaji në planifikim e zbatim individual të biznesit / karrierës
 • continuous online coaching to ensure fruitful practical implementation of Plan till the upcoming "Successful Saturday " of next month based on the materials from the lectures & seminar
 • aktivitete të shpeshta me grupin ne qiell te hapur të udhëhequr nga "Certifikatat e arta te EMI-CC"
 • fundi i muajit shtatë: aktiviteti i certifikimit
 • for the five upcoming months, continuous monthly consultation to ensure fruitful execution of the ACTs operation plan

*professionals from the marketplace sharing the same challenges, interests, and desires to change their situations in their jobs, business or life-work balances enjoying the synergies of the professional networks and the fun time together 
 

Join Now
GREATEST
SUCCESS
Be the part of
Our Team

JOIN TODAY

 

 
 
 
 
 
close-link

DOWNLOAD INFORMATION

3
trajnim grupe

Pune në grup: Kurs i Plote Trajnimi per Burimet Njerëzore -

Profesionistë të burimeve njerëzore dhe aspirantë që deshirojnë ndërtimin e (a) ekspertizës se tyre BNj; dhe (b) rrjetit te kolegëve me mendje të njëjtë:

 • gjashtë muaj, në çdo muaj: 3 seminare të shtunave; Gjate ketyre të shtunave: sesion grupi 3 orë, seance coaching individuale 1 orë e stërvitje praktike
 • çdo muaj një lëndë e dedikuar: (1) Rekrutimi, (2) Vlerësimi i Performancës, (3) Motivimi i punonjësve, (4) Paketa e Kompensimit, (5) BNj strategjike, (6) Reduktimi i fuqisë punëtore
 • ne cdo fillim muaji postohen materialet për subjektin e ardhshëm
 • trajnim i vazhdueshëm online që mbështet zbatimin ne praktikën e jetës të materialeve nga leksionet dhe seminaret
 • çdo dy muaj një aktivitet i grupit jashtë të udhëhequr nga kliente me "Certifikata ari nga EMI-CC"
 • fundi i muajit gjashtë: aktiviteti i diplomimit
 • falas, tre muaj mentorimi online pas ditës së diplomimit mbi VEPRO_ A.C.T-ing e Planit të Zhvillimit Personal
 • falas, një aktivitet njëvjeçar për certifikim individual dhe networking
 • falas vazhdimisht, për tre vjet, pjesëmarrje në uebinarë online në lidhje me lëndët dhe networking

* profesionistë ose aspirantë nga tregu të etur për të shkëlqyer duke menaxhuar asetet njerëzore, qofte si punonjës ose punëdhënës ose një sipërmarrës në një start-up"Join Now
GREATEST
SUCCESS
Be the part of
Our Team
JOIN TODAY
close-link

DOWNLOAD INFORMATION