Articles

Podcast Episodi #5 Bekim të jetojmë e punojmë në Shqipëri? Miqesisht, Elida

In Episode 5, as promised, I go through an A.C.T-ing process out of the mentality of building/ (or not) one’s career under the effect of the outer circumstances, an exercise we do together with our clients Give it a listen (closely conected to Episode 4) and let me know if it helps you, dear friend, by leaving a comment or writing to me in the inbox. for more: Follow us at www.emi-cc,com https://www.facebook.com/elida.motro https://www.facebook.com/EMIChC Në Episodin 5, siç është premtuar, kaloj nëpër një proces A.C.T – daljeje nga mentaliteti i ndërtimit / (ose jo) të karrierës tende nën ndikimin e

Read More »

Podcast Episodi #4 Viktimë kur jetojmë e punojmë në Shqipëri? Miqesisht, Elida

Today I talk about one of the most repeated complaints in the practice with my clients: that of the outer circumstances, the effect of the “where” and “with whom” they work on their career progress. Dear friend, read on to see where you stand on this: • Are you feeling as a victim in the labor market? • Are you in the right position/country to develop a career? The right question to ask is “Do you have the plan of our career that involves/or not a geographical movement”? • Do you have any of the following characteristics of this vicious

Read More »

Podcast Episodi #3 Puna që do, ja si t’a kërkosh! Miqesisht, Elida

This is Episode #3 of the three-part series, where I focus on (a) self-sabotaging thoughts that cause career stagnation and on (b) using, step by step of the Vepro-A.C.T working model that we use with our customers at www.emi-cc.com to help them emerge from career apathy – toward their desired success. This episode comes after Episode # 2, which focused on five reasons why we are “crawling” and in apathy, in the work-market; and Episode # 1, which showed some of the situations the younger generation faces currently in the labor market in Albania and Kosovo; Ky ësht ë Episodi

Read More »

Podcast Episodi #2 Puna që do, nuk të vjen në derë, kërkoje! Miqesisht, Elida

Miqesisht, Elida is a podcast by Elida Motro-Iliazi, founder and director of EMI-CC, a company that supplies ambitious people with the right tools and instruments to succeed in the labor market and in their life. Why does apathy or inaction occur in our career and life? There are many young people in the labor market that are struggling constantly to move forward. Quite a few succeed to be successful in finding a job just to find themselves unfulfilled and hoping to find rescue fleeing out of the country, or stagnating where they are. Today we are starting a three-part series

Read More »

Podcast, Episodi #1 Puna që do, nuk të vjen në derë, kërkoje! Miqesisht, Elida

Miqesisht, Elida është një podcast nga Elida Motro-Iliazi, themeluese dhe drejtore e EMI-CC, një kompani që pajis njerëzit ambiciozë me mjetet dhe instrumentet e duhura teorike e praktike për të patur sukses në tregun e punës dhe në jetën e tyre. Pse ndodh apatia apo mosveprimi në karrierën dhe në jetën tonë? Ka shumë të rinj në tregun e punës që po luftojnë vazhdimisht për të ecur përpara. Mjaft pak kanë sukses në gjetjen e një pune vetëm për të gjetur veten të paplotësuar me pas dhe duke shpresuar që të gjejnë shpëtim duke ikur nga vendi, ose duke ngecur

Read More »

A Jeni Gati për të Filluar?

Kaloni Këtë Pyetësor të Shpejtë për të Parë se Cili nga Programet Tona Eshtë i Duhuri për Ju

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login

X