Articles

Podcast Episodi #2 Puna që do, nuk të vjen në derë, kërkoje! Miqesisht, Elida

Miqesisht, Elida is a podcast by Elida Motro-Iliazi, founder and director of EMI-CC, a company that supplies ambitious people with the right tools and instruments to succeed in the labor market and in their life. Why does apathy or inaction occur in our career and life? There are many young people in the labor market that are struggling constantly to move forward. Quite a few succeed to be successful in finding a job just to find themselves unfulfilled and hoping to find rescue fleeing out of the country, or stagnating where they are. Today we are starting a three-part series

Read More »

Podcast, Episodi #1 Puna që do, nuk të vjen në derë, kërkoje! Miqesisht, Elida

Miqesisht, Elida është një podcast nga Elida Motro-Iliazi, themeluese dhe drejtore e EMI-CC, një kompani që pajis njerëzit ambiciozë me mjetet dhe instrumentet e duhura teorike e praktike për të patur sukses në tregun e punës dhe në jetën e tyre. Pse ndodh apatia apo mosveprimi në karrierën dhe në jetën tonë? Ka shumë të rinj në tregun e punës që po luftojnë vazhdimisht për të ecur përpara. Mjaft pak kanë sukses në gjetjen e një pune vetëm për të gjetur veten të paplotësuar me pas dhe duke shpresuar që të gjejnë shpëtim duke ikur nga vendi, ose duke ngecur

Read More »

A Jeni Gati për të Filluar?

Kaloni Këtë Pyetësor të Shpejtë për të Parë se Cili nga Programet Tona Eshtë i Duhuri për Ju

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login

X