Ep #71 Si t’a llogaris sa “kushtoj” në tregun e punës?

Jane shume profesioniste qe vendosin te dalin ne tregun e punes edhe si profesioniste te lire-freelancers, duke perfituar nga mundesite qe jep sot bota dixhitale.

Njohin vlerat e tyre si profesioniste, fillojne te gjejne edhe kleintet e tyre te pare! Cfare gezimi! Jane gjithe energji dhe perkushtim! Sidomos kur kete e bejne ne kohen e tyre te lire, pas nje pune qe gjate javes iu siguron te ardhurat baze 🙂

Dhe nje nga pikat ku gjejne veshtiresi, si zonjusha te ciles i drejtohem si shembull ne kete video ( https://www.youtube.com/watch?v=x81PeRe4tzE&list=PLpLJf4Rn5Vw7Z5gbNhzcqfKZ4WuxDgS-v ) eshte te percaktojne qarte dhe ndershmerisht vleren e tyre ne treg.

Per kete flasim dhe une sugjeroj nje “ekuacion te thjeshte” qe ndofta mund te te ndihmoje edhe ty mikeshe a mik qe e degjon ketu apo e sheh ne youtube te kanali yne EMI Coachinga dne Consulting

Degjim, shikim te kendshem!

Me shkruani nese keni nje sugjerim, a praktike tjeter, cdo ide e mirepritur!

Miqesisht,

Elida

There are many professionals who decide to enter the job market as freelancers, taking advantage of the opportunities that the digital world provides today

They recognize their values ​​as professionals, they start finding their first clients! What a joy! With all the energy and dedication! Especially when they do this in their spare time, after a week’s work that provides them with a basic income :

And one of the points where they find it difficult, as the lady whom I address as an example in this video ( https://www.youtube.com/watch?v=x81PeRe4tzE&list=PLpLJf4Rn5Vw7Z5gbNhzcqfKZ4WuxDgS-v ) is to clearly and honestly determine their market value.

We’re talking about this and I suggest a “simple equation” that might even help you friend who listens to or watches it on our youtube EMI Coaching and Consulting channel

Have a listen!

Miqesisht,

Elida

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login