Ep #40 Dy Gabimet për (mos) Arritjen e 7-fishimit të të Ardhurave tuaja


Kur nuk eshte qëllim në vetevete fitimi i parasë, ju lutem dëgjoni:
Pikat kryesore:
Pse shumë nga planifikimet e fillim vitit dështojnë me sukses :-(?
Si të vendosim të “hamë një elefant” në vit?
Cfarë bën diferencen midis atyre që duan të 7-fishojnë të ardhuart e tyre dhe atyre që e përdorin këtë objektiv si justifikim për dështimin e tyre?
Dështimet si leve drejt realizimit të objektivit të 7-fishimit të të ardhurave.
Me shumë në:

Services

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login