Ep #41 Video from VEPRO-ACTs7*7: Behind the Scenes

ACTs7*7 is one of our programs aiming at providing the participants for one year with the right mechanisms, instruments and networking to jump their growth x7 into new heights.
Seven, self-developing blocks of information and practice, make their customized long term growth strategy marry well with the monthly operational plan.
See behind the scenes with this group that happily report success after the first months of joining the ACTs7*7 program.
The interviews with the new applicants have started.
More info at http://emi-cc.com/sq/services/ to see why to join us or contact us for an opportunity to meet and talk via email emi-cc@emi-cc.com or the phone number +355692040330
ACTs7 * 7 është një nga programet tona që synon t’u ofrojë pjesëmarrësve për një vit mjete, instrumente dhe rrjete e kontakte të duhura për të rritur zhvillimin e tyre 7-fish në lartësi të reja.
Shtatë blloqe për vetë-zhvillim me informacion dhe praktikë direkte, ndihmojne te perpilojnë strategjinë afatgjatë të rritjes të personalizuar të cdo pjesëmarrësi, duke e “martuar” mirë me planin e tyre mujor operativ.
Shihni prapa skenave me këtë grup që lumturisht raportojnë suksesin pas muajve të parë të bashkimit me programin ACTs7 * 7.
Intervistat me aplikantët e rinj kanë filluar.
Më shumë informacion për të na u bashkuar ne program gjeni në http://emi-cc.com/sq/services/ ose na kontaktoni për një mundësi për t’u takuar dhe biseduar me ne permes emi-cc@emi-cc.com ose +355692040330
Faleminderit

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login