Ep #46 Tri këshillat më të Mira për Kredinë e Shtëpisë?- pj 4


With Ms. Xhonsila we discuss the revenue administration and the three best pieces of advice on the way of choosing a bank for the mortgage loan.
Some advice from her, as a finance professional.
… and more about herself and how she has succeeded in this field 🙂
You find in Xhonsila Hoxha in LinkedIn
More on us at
www.emi-cc.com/services

Me Znj. Xhonsila ne diskutojmë për mirë-administrimin e të ardhurave dhe ndajmë me ju tri këshillat më të mira për mënyrën e zgjedhjes së një banke për kredinë hipotekare.
Disa këshilla prej saj, si një profesioniste e financave.
… dhe më shumë për veten dhe si ajo ka arritur sukses në këtë fushë 🙂
Ju e gjeni Xhonsila Hoxhen në LinkedIn
Më shumë për ne në
www.emi-cc.com/sherbime

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login