Ep #55 From Albania to Israel, lessons from an Ambassador


The first part of the interview with Mrs. Felicita Jakoel,
Hope you enjoy it as much as did talking with her.
In this episode, one can find answers for :
1. Is there any parallel between the 1991 and 2019 phenomena of Albanians leaving Albania?
2. How did the Albanian Hebrews settle in Israel related to their Albanian schooling and work experience?
3. What can one learn from the new life start in the second country?
And more…
Please leave your opinions regarding your experience in starting your life in the new country you have decided to live.
Miqesisht,
Elida

Me Ambasadoren e Kombit, Znj. Felicita Jakoel, pjesa e pare
1. A ka ndonjë paralele midis fenomeneve të viteve 1991 dhe 2019 të shqiptarëve që largohen nga Shqipëria
2. Si u vendosën hebrenjtë shqiptarë në Izrael pas shkollimit dhe përvojës se tyre të punës në Shqipëri?
3. Çka mund të mësohet nga jeta e re qe fillon në vendin e dytë?
Dhe me shume…
Ju lutemi lini mendimet tuaja në lidhje me përvojën tuaj në fillimin e jetës tuaj në vendin e ri që keni vendosur të jetoni.
Keshtu ndihmoni shume te tjere.
Miqesisht,
Elida

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login