Ep #56 Me Felicita Jakoel – Ambasadoren e Kombit Shqiptar ne Bote


The second meeting with Mrs. Jakoel where we talk about:
1. What makes Albania close to Israel today and why is Felicita’s heart so strong in wanting to make Albania known?
2. Is there a parallel between Israel and Albania in terms of the labor market and the education system for it?
3. What are some attributes of Mrs Jakoel to make her an excellent mentor for some of our listeners?
4. Some books or routines that make a successful lady, like tips for anyone?
Wishing you a pleasant hearing,
amicably,
Elida
Takimi i dytë me znj. Jakoel ku flasim për:
1. Çfarë e bën Shqipërinë të afërt me Izrealin sot dhe pse zemra e Felicitës është kaq e fortë për të bërë Shqipërinë të njohur?
2. A ekziston një paralele midis Izalit dhe Shqipërisë në aspektin e tregut të punës dhe sistemit arsimor për të?
3. Cilat janë disa atribute të znj. Jakoel për ta bërë atë një mentor të shkëlqyer për disa nga dëgjuesit tanë?
4. Disa libra apo rutinat që bëjnë një zonjë të suksesshme si këshilla për këdo?
Duke ju uruar një dëgjim të këndshëm,
miqësisht,
Elida
Takimi i dyte me Znj. Jakoel ku flasim mbi:
1. Cfare e ben Shqiperine te perafert me Izrealin sot dhe pse eshte ne zemren e Felicitas kaq e forte deshira per t’a bere te njohur Shqiperine?
2. A ka paralele midis Izrealit dhe Shqiperise persa i perket tregut te punes dhe pergatitjes nga sistemi arsimor per te?
3. Cilat jane disa atribute te znj Jakoel per t’a bere ate nje mentore te shkelqyer per disa degjues tanet?
4. Disa libra apo rutina qe e bejne nje zonje te suksesshme si keshilla per kedo?
Duke ju uruar degjim te kendshem,
Miqesisht,
Elida

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login