Ep # 59 Why to Join the program VEPRO-ACTs 7: 7 (Testimonies)

Ep # 59 First Three Reasons Why to Join VEPRO-ACTs 7: 7 (Testimonies)
EMI – COACHING AND CONSULTING është një kompani e përkushtuar për t’u siguruar njerëzve ambiciozë mekanizma dhe instrumente edukative dhe praktike që të jenë të frytshëm në tregun e punës.
Mjetet tona janë PTTP (Programi i Trajnimit për Tregun e Punes, shiko episodin 58) dhe VEPRO-ACTs 7:7 (ky episod, #59).
Ju mund të dëgjoni ketu disa nga përgjigjet prej klientëve tanë ku dëshmojnë se pse duhet t’i bashkoheni këtij programi:
• ndryshimi në pikëpamjen e tyre mbi botën?
• Ndryshimnë rritje i karrierës së tyre, sipas fitimit financiar të tyre?
• Suksesi i vazhdueshëm i ruajtjes së rritjes së karrierës edhe pasi ato përfundojnë me 7 muajt e programit?
Gjeni se cila është arsyeja juaj për të konsideruar bashkimin me ne këtë Shtator?
Shihemi brenda programit miq! Gjithmonë një vend për profesionistët ambiciozë dhe punëtorë në ngritje!
Miqesisht
Elida

EMI – COACHING AND CONSULTING is a company dedicated to providing ambitious people with educational and practical mechanisms and instruments to be fruitful in the work market. Our tools are PTTP (Programi i Trajnimit per Tregun e Punes), see the episode 58 and VEPRO-ACTs 7:7.
In this podcast, you may listen to some of the answers about why to join this program as our clients testify:
• the change in their world outlook?
• the change in their career boost as per their financial gain?
• the ongoing success of maintaining career growth even after they finish with the 7 months of the program?
Find out which is your reason to consider joining us this September?
See you inside friends! Always a spot for ambitious and hardworking professionals in the rising!
Miqesisht,
Elida

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login