Ep #51 Pesë këshillat më të mira për sukses në karrierë?

A conversation with a very good journalist about the prospects of being successful in Albania and not just a second, as I said, in Albania? Yes, this is the first question:

• Can you be someone successful in Albania?

• How can we better know the main keys or the pillars of success which drive us towards success in ourselves? • How to change the “course” when we see that we are not moving towards success?

• Is Albania the right country where this ‘course change’ is possible or should one leave the country as soon as possible?

• Which qualities make you successful?

Have a listen for the answers in the podcast and let me know what you think,

Thank you

 

Një bisedë me një gazetar shumë të mirë rreth perspektivës për të qenë i suksesshëm në Shqipëri dhe një sekondë si thashë unë, në Shqipëri? Poo, dhe kjo është pyetja e parë:

• A mund të jetë dikush i suksesshëm në Shqipëri?

• Si mund t’i njohim më mirë çelësat kryesorë apo shtyllat e suksesit që na nxitin drejt suksesit në vetvete? • Si ta ndryshojmë “kursin” kur shohim se nuk po ecim drejt suksesit?

• A është Shqipëria vendi i duhur ku ky “ndryshim i kursit” është i mundur ose a duhet dikush të largohet nga vendi “nga syte kembet”?

• Cilat cilësi e bëjnë dikë të suksesshëm?

Degjojeni te gjeni disa pergjigje dhe me shkruani mendimet tuaja, faleminderit!

Degjim te kendshem!

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login

X