Podcast Episodi #16 Me Andin, Miqesisht, Elida


I spotted Andi Selaj, in the fall of 2011 in the New York University when I taught a class on entrepreneurship. He was very well articulated on his desire to become a businessman, “soon, very soon” as per his words :-). And here we are, today, seven years later, he is only 29, is CEO at Skincode Albania, Cosmetics, Skincare and he lives his dream in Albania, which is one of the main reasons why I find what he shares in this episode, very interesting.
This is a string of interviews with young people building their career in Albania, as the episodes “With Anxhela”, “With Eligerta” and this new episode “With Andi”, whom I have had the privilege of coaching and consulting through my program PTTP (Programi i Trajnimit per Tregun e Punes)
Enjoy this one!

Unë e pashë Andi Selaj në vjeshtën e vitit 2011 në Universitetin e Nju Jorkut kur dhashe nje seminar për sipërmarrjen. Ai ishte shumë mirë i artikuluar për dëshirën e tij për t’u bërë biznesmen, “së shpejti, shumë shpejt” sipas fjalëve të tij :-). Dhe ja ku jemi sot, shtatë vjet më vonë, ai është vetëm 29 vjeç, CEO ne Skincode Albania, Cosmetics, Skincare dhe ai jeton ëndrrën e tij në Shqipëri, që është një nga arsyet kryesore për të gjetur atë që ai ndan në këtë episod, shumë interesante.
Ky është një varg intervistash me të rinjtë që ndërtojnë karrierën e tyre në Shqipëri, si episodet “Me Anxhelen”, “Me Eligerten” dhe këtë episod të ri “Me Andin”, të cilet unë kam pasur privilegjin ti trajnoj dhe konsultoj përmes programit tim PTTP (Programi i Trajnimit per Tregun e Punes)
Uroj t’a pelqeni!

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login