Podcast Episodi #18 Stress – Made in Albania! Miqesisht, Elida

I share with you the case of a lady just joining our program and focusing on her main need: to de-stress in the work market.

Is our stress, a self-made one? Is our stress unique as connected to the country, the Balkans (?), the Mediterranean(?), to ourselves (?), that we say often this is again our label, made in Albania stress!

Stress as an ever found phenomenon in our work market tends to mark someone as a success or as a failure at what she/he does. Being overly stressed or being mentally overwhelmed is what the majority of our clients complain of when they come to us. This is also the number one factor why they want to leave the job – if they could.

By listening to this episode you may learn:

  • Signs of it in the work market
  • The effects of it on the person and on the company and family/community
  • Can it be a good factor?
  • Which are the elements that add fuel to the burnout?
  • Is mental overwhelming equal to burnout?

Unë ndaj me ju rastin e një zonje që sapo i bashkohet programit tonë duke u përqendruar në nevojën e saj kryesore: të uljes se stresit në tregun e punës.

Stresi si një fenomen i kudogjetur si asnjehere me pare në tregun tonë të punës tenton te shënoje dikë si një sukses apo si një dështim. Klientët tanë ankohen ose nga stresi i theksuar ose nga superngarkimi mendor dhe e japin kete si shkakun e pare përse duan të largohen nga puna – nëse munden t’a bejne kete.

Duke dëgjuar këtë episod ju mund të mësoni:

  • Shenjat e saj në tregun e punës
  • Efektet e tij mbi personin dhe mbi kompaninë dhe familjen / komunitetin
  • A mund të jetë një faktor i mirë?
  • Cilat janë elementët që shtojnë “lëndë djegëse” në burnout?
  • A jane ngarkesa mendore dhe stresi te njejtat?

Degjim te kendshem

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login