Podcast Episode #19 Unchain my feet! Miqesisht, Elida

I share in this episode my opinion from the work with my clients, on some ideas on a self-destructing and self-distracting phenomenon, what I can “roping your feet”.

By listening  to it, you can find:

 • First, what forms of “self-chaining” our feet apply?
 • Is it something that is imposed on us or we do or ourselves?
 • Two most obvious forms of self-obstruction as a result of tying our feet
 • How to understand that you are doing this to yourself?
 • How to break this disadvantageous spiral of hindering your progress and implement what you have decided to do with your life and/or work aims

More at http://emi-cc.com/

Ndaj në këtë episod, ndaj disa ide për një fenomen vetëshkatërrues dhe vetë-shkëputës nga arritja e ecjes perpara ne karriere, atë që unë e quaj “vetë- lidhja e këmbëve të tua”.

 • Duke dëgjuar episodin ju mund të gjeni:
 • Së pari, cilat forma të “vetë-lidhjes te këmbëve” tona aplikohen me shpesh?
 • A është diçka që na është imponuar nga te tjeret apo e bëjme ne vetë?
 • Dy forma më të dukshme të vetë-pengimit si rezultat i lidhjes së këmbëve tona
 • Si ta kuptoni se po e bëni këtë vetë?
 • Si ta thyejme këtë spirale të pafavorshme që pengon përparimin dhe zbatimin e asaj që kemi vendosur të bëjmë me jetën tone dhe / ose synimet në tregun e punës

Me shume ne http://emi-cc.com/

 

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login