Ep #27: Si te planifikojme 2019? Miqesisht, Elida

And the new year is coming.
We, the majority, hurry to plan it out.
We want to continue with what we started in 2018.
We want to be better in our leading capabilities.
We want to be better persons for our families and our staff, and friends.
Is it possible?
We believe yes, we have planning sessions during all the year, but the ones in January deal exactly with these issues. do join us by sending an email to emi-cc@emi-cc.com

Dhe po vjen viti i ri.
Ne, shumica, nxitemi ta planifikojmë.
Ne duam të vazhdojmë me atë që kemi filluar në vitin 2018.
Ne duam të jemi më të mirë në aftësitë tona te lidershipit.
Ne duam të jemi njerëz më të mirë për familjet tona, stafin dhe miqtë tanë.
A është e mundur?
Ne besojmë po, ne kemi seanca planifikimi gjatë gjithë vitit, por ato në janar merren pikërisht me këto çështje. na u bashkoni duke dërguar një email tek emi-cc@emi-cc.com

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login

X