Ep #38 Test Komunikimi – Talent apo Punë?


What distinguishes a talent that shines at his work from another talent who is asked to leave from the same job?
When the binomial talent + work is it not enough for someone to succeed?
COMMUNICATION = a series of skills that are crucial.
I hope you like it,
Your ideas are welcome

Çfarë dallon një të talentuar që shkëlqen me një të talentuar tjetër që duan t’a heqin qafe nga e njëjta punë?
Kur nuk është i mjaftueshëm binomi talent + punë që të ketë sukses dikush?
KOMUNIKIMI = një sërë aftësish që janë vendimtare.
Shpresoj t’a pelqeni,
Idete tuaja, te miëpritura

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login