Podcast Episodi #3 Puna që do, ja si t’a kërkosh! Miqesisht, Elida


This is Episode #3 of the three-part series, where I focus on (a) self-sabotaging thoughts that cause career stagnation and on (b) using, step by step of the Vepro-A.C.T working model that we use with our customers at www.emi-cc.com to help them emerge from career apathy – toward their desired success. This episode comes after Episode # 2, which focused on five reasons why we are “crawling” and in apathy, in the work-market; and Episode # 1, which showed some of the situations the younger generation faces currently in the labor market in Albania and Kosovo;

Ky ësht ë Episodi #3 i serisë ku unë fokusohem në (a) mendimet vrastare që shkaktojnë ngecjen në vend në karrierë dhe në (b) përdorimin së bashku të modelit të punës Vepro-A.C.T që ne përdorim me klientët tanë te www.emi-cc.com për t’i ndihmuar të dalin nga apatia ose zvarritja – drejt suksesit të synuar. Ky vjen pas Episodit #2 i cili përqëndrohet në pesë arsye përse zvarritemi ne treg dhe Episodit #1 që tregon disa nga situatat ku gjendet shpesh brezi i ri sot në tregun e punes në Shqipëri dhe Kosovë;

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login