Podcast Episodi #5 Bekim të jetojmë e punojmë në Shqipëri? Miqesisht, Elida

In Episode 5, as promised, I go through an A.C.T-ing process out of the mentality of building/ (or not) one’s career under the effect of the outer circumstances, an exercise we do together with our clients
Give it a listen (closely conected to Episode 4) and let me know if it helps you, dear friend, by leaving a comment or writing to me in the inbox.
for more:
Follow us at www.emi-cc,com
https://www.facebook.com/elida.motro
https://www.facebook.com/EMIChC

Në Episodin 5, siç është premtuar, kaloj nëpër një proces A.C.T – daljeje nga mentaliteti i ndërtimit / (ose jo) të karrierës tende nën ndikimin e rrethanave të jashtme, një ushtrim që e kryejmëj me klientët tanë.
Jepi një mundesi t’a degjosh (ka kuptim nese e degjon pas Episorit 4) dhe më lejo të di nëse te ndihmon, mikeshe/mik , duke lënë një koment ose duke më shkruar në inbox.

Për më shumë shkoni ne:
www.emi-cc.com
https://www.facebook.com/elida.motro
https://www.facebook.com/EMIChC

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login