Podcast Episodi #6 Si të gjesh universitetin e duhur për degën që ke zgjedhur? Miqesisht, Elida

Friends, it is summer, the time when many teenagers decide on a very important life turn: the university where they will start the highway of their career. In an interview with Artan Hoxha, the president of Tirana Business University College we go over these questions:
1. How to choose which university to go to?
2. What criteria make a university a safe platform from the gymnasium to the labor market?
3. What should we do before enrolling in a university?
4. What should we avoid in the registration process?
5. Is the university education better in Albania or outside if funding is not a problem?
Miq, është vere, koha kur shumë maturante vendosin për një kthesë shumë të rëndësishme të jetës: universitetin nga ku do të fillojnë autostradën e karrierës së tyre. Në një intervistë me Artan Hoxhën, presidentin e Tirana Business University College, ne kalojmë këto pyetje sebashku:
1. Si të zgjidhni universitetin e duhur per degen qe kini zgjedhur tashme?
2. Cilat kritere e bëjnë një universitet një platformë të sigurte nga shkolla e mesme në tregun e punës?
3. Çfarë duhet të bëjmë përpara regjistrimit në një universitet?
4. Çfarë duhet të shmangim në procesin e regjistrimit?
5. A është me mire arsimimi i lartë në Shqipëri apo jashtë nëse financimi nuk është problem?
For more go to:
www.emi-cc.com
https://www.facebook.com/elida.motro
https://www.facebook.com/EMIChC

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login