3 Programet Tona

Karriera 0.1 – Zgjedhja e Universitetit

Urime që keni vendosur të merrni Programin e Trajnimit per Tregun e Punes(PTTP) permes Zgjedhjes se Universitetit si ura drejtuese aty! Program qe ka ndihmuar tashme me qindra individe qe sot jane ne klubin e nderuar te EMI-CC si profesioniaste te suksesshem ne Shqiperi dhe ne bote.Ketu merrni hapat drejt zhvillimit të Planit tuaj të Karrierës dhe të përgatitjes konkrete për tregun e punës me hapin e pare: zgjedhja e deges se studimit ne Universitet. Në fakt ky program do tju ndihmojë për të eksploruar më shumë dhe më mirë thirrjen tuaj profesionale, duke zhvilluar dhe aftesine tuaj per zgjedhje te mire edukuara për rrugëtimin tuaj profesional per 10 vitet e ardhëshme

Programi i trajnimit për Tregun e Punës
Për ata që duan ngritje të menjëherëshme në karrierë,
Coaching Dhe Konsulencë, (individualisht)

PTTP
9 javë coaching (nga celulari/ kompjuteri ose live) dhe 3 javë seanca këshillimi (konsulence).
Një seancë 90 minutëshe në javë. Permes vlerësimit me 5 teste të aftësive, interesave dhe vlerave tuaja, ndertojme se bashku "Autostraden" e Karrieres suaj.
Zhvillohet edhe në grup për skuadra të një ndermarrjeje/kompani

 • 9 javë me një seancë 90-minutëshe të stërvitjes 1-me-1
 • +3 javë me një seanca 90-minutëshe të këshillimit 1me1
 • Ne vlerësojmë aftësitë, interesat dhe vlerat tuaja, në mënyrë shkencore
 • Ju zhvilloni Planin tuaj Master të Karrierës dhe ne ju ndihmojmë t’a zbatoni atë në praktikë drejt Vepro-ACTS 7:7

Vepro-ACTS 7:7
Për profesionistë që Punojnë diku dhe duan të bëhen freelancers e te zhvillojne Start-up apo Biznesin
Shtatë Muaj Zhvillim Karriere në Grup

Vepro-ACTS 7:7
Shtatë muaj trainim dhe edukim serioz në grup, që zhvillohet çdo të shtunë te fundit të muajit, live ose online (nga zoom). Pesë muaj konsulence pas programit si pjese e Klubit baze te EMI-CC. Zgjeroni rrjetin tuaj me kolegë profesionistë, të suksesshëm dhe të ngjashëm në mendësi suksesi me ju

 • Shtatë muaj, çdo muaj: 1 ” Seminar – E Shtuna e Suksesshme”; me ecje, mësimdhënie, stërvitje dhe… lidhje si grup përmes sportit dhe artit. Sesion në grup, inkurajim nga kolegët, planifikim individual i biznesit / karrierës
 • Stërvitje/coaching e vazhdueshme në internet për të siguruar zbatim të frytshëm praktik të Planit deri në seminarin e ardhshem të “Të shtunës së Suksesshme” të muajit tjetër bazuar në materialet nga seminari/lektori e ligjëratat
 • Aktivitete të grupit një herë në tre muaj në ajër të hapur të udhëhequra nga ata që janë “Certifikatat e arta EMI-CC”
 • Fundi i muajit shtatë/nje here ne vit: pjesemarrje (bazuar ne arritje personale) ne veprimtarine çertifikuese vjetore
 • Për pesë muajt e ardhshëm, si pjesemarres ne “EMI-CC Base Club” perfitime të vazhdueshme mujore për të siguruar ekzekutimin e frytshëm të planit të operimit Vepro-ACTS 7:7

UneIDuaBurimetNjerëzore - ILoveHR
Për Profesionistë Që Punojnë në BNj ose që Duan Të Bëhen BNj
Shtatë Muaj Zhvillim prej Mjeshtëri në Burimet Njerëzore

ILoveHR
Shtatë muaj, takim te enjten e fundit çdo muaj, live ose online (nga zoom). Ne mbulojmë (1) Rekrutimin, (2) Vlerësimin e Performancës, (3) Motivimin e Punonjësve, (4) Kompensimin (5) Strategjinë e Burimeve Njerëzore (6) Reduktimi i Forcës së Punës, (7) Planifikimi Strategjik i Fuqisë Punetore

 • Shtatë muaj, në çdo muaj një seminar një të enjte; secila prej tyre zgjat 3 orë seancë në grup, 1 orë seancë individuale stërvitore (live ose nga zoom)
 • Cdo muaj një temë e dedikuar: (1) Rekrutimi, (2) Vlerësimi i Performancës, (3) Motivimi i punonjësve, (4) Kompensimi, (5) Strategjia e HR, (6) Reduktimi i Forcës së Punës, (7) Planifikimi Strategjik i Fuqisë Punëtore
 • Cdo fund seminari, materiali i seminarit paraprin zbatimin e temës së kaluar dhe drejton drejt temës së ardhshme
 • Trainim i vazhdueshëm në internet që mbështet praktikën e jetës së materialeve nga ligjëratat dhe seminaret
 • Aktivitetet në grup një herë në tre muaj (mundesisht në natyrë) të udhëhequr nga ata që janë “Certifikata të arta EMI-CC”
 • Fundi i muajit shtatë / një herë në vit: pjesëmarrje e mundshme në aktivitetin vjetor të çertifikimit
 • Pjesemarrje ne Klubin baze EMI-CC me pjesëmarrje falas në webinar në internet lidhur me temat e trajnimit

A Jeni Gati për të Filluar?

Kaloni Këtë Pyetësor të Shpejtë për të Parë se Cili nga Programet Tona Eshtë i Duhuri për Ju

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login

X