Programet Tona

1-Me-1 Coaching Dhe Konsulencë

6 javë coaching (nga interneti/online ose personalisht) dhe 3 javë seanca këshillimi. Një seancë minutëshe në javë. Ne vlerësojmë shkencërisht aftësitë, interesat dhe vlerat tuaja. Në fund, ju merrni një Master Plan të Madh për Karrierën tënde

 • 6 javë me një seancë 90-minutëshe të stërvitjes 1-me-1
 • +3 javë me një seanca 90-minutëshe të këshillimit 1-me1
 • Ne vlerësojmë aftësitë, interesat dhe vlerat tuaja, në mënyrë shkencore
 • Ju zhvilloni Planin tuaj Master të Karrierës dhe ne ju ndihmojmë t’a zbatoni atë në praktikë duke VEPRO-uar

Shtatë Muaj Zhvillim Karriere në Grup

Shtatë muaj trainim dhe edukim serioz në grup, që zhvillohet çdo të Shtunë, një herë në muaj. Pesë muaj konsulence pas programit si pjese e Klubit te EMI-CC. Zgjeroni rrjetin tuaj me kolegë profesionistë, të suksesshëm dhe të ngjashëm në mendësi suksesi me ju

 • Shtatë muaj, çdo muaj: 1 ” Seminar – E Shtuna e Suksesshme”; me ecje, mësimdhënie, stërvitje dhe… lidhje si grup përmes sportit dhe artit. Sesion në grup, inkurajim nga kolegët, planifikim individual i biznesit / karrierës
 • Stërvitje/coaching e vazhdueshme në internet për të siguruar zbatim të frytshëm praktik të Planit deri në seminarin e ardhshem të “Të shtunës së Suksesshme” të muajit tjetër bazuar në materialet nga seminari/lektori e ligjëratat
 • Aktivitete të grupit një herë në tre muaj në ajër të hapur të udhëhequra nga ata që janë “Certifikatat e arta EMI-CC”
 • Fundi i muajit shtatë/nje here ne vit: pjesemarrje e mundshme ne veprimtarine çertifikuese vjetore
 • Për pesë muajt e ardhshëm, konsultime të vazhdueshme mujore për të siguruar ekzekutimin e frytshëm të planit të operimit VEPRO-ACTs

Shtatë Muaj Zhvillim prej Mjeshtëri në Burimet Njerëzore

Mbahen një të shtunë çdo muaj për shtatë muaj. Ne mbulojmë (1) Rekrutimin, (2) Vlerësimin e Performancës, (3) Motivimin e Punonjësve, (4) Kompensimin (5) Strategjinë e Burimeve Njerëzore (6) Reduktimi i Forcës së Punës, (7) Planifikimi Strategjik i Fuqisë Punetore

 • Shtatë muaj, në çdo muaj një seminar një të Shtunë; secila prej të shtunave zgjat 3 orë seancë në grup, 1 orë seancë individuale stërvitore
 • Cdo muaj një temë e dedikuar: (1) Rekrutimi, (2) Vlerësimi i Performancës, (3) Motivimi i punonjësve, (4) Kompensimi, (5) Strategjia e HR, (6) Reduktimi i Forcës së Punës, (7) Planifikimi Strategjik i Fuqisë Punëtore
 • Cdo fund seminari, materiali i seminarit paraprin zbatimin e temës së kaluar dhe drejton drejt temës së ardhshme
 • Trainim i vazhdueshëm në internet që mbështet praktikën e jetës së materialeve nga ligjëratat dhe seminaret
 • Every two months an open-air group activity led by the “EMI-CC Gold Certificates “
 • Aktivitetet në grup një herë në tre muaj në ajër të hapur të udhëhequr nga ata që janë “Certifikata të arta EMI-CC
 • Fundi i muajit shtatë / një herë në vit: pjesëmarrje e mundshme në aktivitetin vjetor të çertifikimit
 • Pjesemarrje ne klubin EMI-CC me pjesëmarrje falas në webinar në internet lidhur me temat e trajnuara

A Jeni Gati për të Filluar?

Kaloni Këtë Pyetësor të Shpejtë për të Parë se Cili nga Programet Tona Eshtë i Duhuri për Ju

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login

X